Toegankelijkheid

Belastingplan 2023

PROGRAMMA

Loonheffingen en loonaangifte
We bespreken de wijzigingen van Prinsjesdag. Daarna alle wijzigingen in de belastingtarieven en premiepercentages per 1 januari 2023. 

Actualiteiten arbeidsrecht en sociale zekerheid
Per 1 augustus 2022 geldt de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Deze wet moet ervoor zorgen dat werknemers recht hebben op meer informatie. De werkgever moet voldoen aan alle eisen die in het vernieuwde artikel 7:655 Burgerlijk Wetboek genoemd zijn. De strengere eisen gelden voor nieuwe arbeidsovereenkomsten, maar ook voor bestaande arbeidsovereenkomsten als een werknemer erom vraagt. 

Hoe staat het met de Wet DBA
Op dit moment kent de BV Nederland ruim 1,4 miljoen mensen werkzaam als zzp’er. De vraag is echter of deze 1,4 miljoen mensen echt zzp’er zijn of gewoon werknemer.
Binnenkort volgt een stappenplan nu staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) Van Gennip heeft aangekondigd dat er vanaf 2025 weer handhaving door de Belastingdienst zal plaats vinden.

Actualiteiten in de salarisadministratie
Zoals altijd ook weer de nodige wijzigingen. Denk aan de tijdelijke uitbreiding van uren, geldt dan de hoge of lage premie voor de AWF. Ook bespreken we de 30% herzieningsregel. De regel, welke na twee jaar uitstel vanwege corona in 2022, dat de AWf-premie worden herzien als u meer dan 30% meer uren verloond heeft dan contractueel overeengekomen. 

Genoemde onderwerpen bespreken we in een dagdeel van drie uren.
De kosten voor deze actualiteitensessie, dagdeel van 4 uren, bedragen € 175 per persoon, exclusief omzetbelasting. De training wordt tevens incompany aangeboden.