Skip to main content

Over ons


Sinds 1998 is Fred werkzaam in het vakgebied loonheffingen. Begonnen als salarisadministrateur, later senior-salarisadministrateur en vanaf 2008 werkzaam als docent. Docent onder andere van de vakopleidingen PDL (Praktijkdiploma Loonheffingen), VPS (Vakopleiding Payroll Services), CBC (Compensation & Benefits Consultant) en Inkomstenbelasting. Veel cursisten, welke misschien nu uw salarisadministratie voeren, zijn door Fred opgeleid. Tevens is Fred werkzaam geweest als looninspecteur voor UWV en Belastingdienst. ABC Mensenwerk is aangesloten bij NIRPA, een beroepsorganisatie welke zorg draagt voor de kwaliteitsborging van professionals welke werkzaam zijn in het vakgebied payroll.
Hij komt uit een ondernemersfamilie en kan zich hierdoor gemakkelijk verplaatsen in de belevingswereld van werkgevers.

Fred heeft zich gespecialiseerd op de volgende vakgebieden:

-Belonen en de Werkkostenregeling
-Ontslag
-Arbeidsrecht & cao's
-Sociale Zekerheid
-Inkomstenbelasting ondernemingen
-Loonbeslag